Anmälda till SM: 2

 Tips & trix

  Reservdelar
  Självläns
  Renovera
  Mastlut 3045
  Focktrim 3045
  Hantering segel
  Montering på mast
  Renovering av trärigg
  Spinnakerbom 505
  Centerbord Typ 2 båt
  Däckslayout Triss 1014
  Centerbordstamparna
  

Byta centerbordstamparna och hur de fungerar


Här är bilder som Håkan Brede bistått med från när han bytte centerbordstamparna på sin Trissjolle. Stort tack Håkan för dessa bilder som gör det möjligt att försöka förklara hur centerbordstamparna fungerar och vad du skall tänka på när du byter dem. 

Vill du se en video som förklarar ytterligare kring centerbordet och tamparna för centerbordet klicka på denna länk CENTERBORDSVIDEO som går till Trissjolleförbundets Youtubekanal. 

Se även information om centerbordet i denna PDF http://www.trissjolle.se/dokument/tipssidan.pdf. Där finns bilder på själva centerbordet så att du förstår hur det ser ut, speciellt för typ 3 med spåret i centerbordet som häktas på centerbordsbulten. 

 


Tampen uppe till höger är tampen som drar upp centerbordet och som fästas i en camcleat när centerbordet är i uppfällt läge. Det är bra att sätta ett tuschmärke på linan när centerbordet är helt uppfällt, så är det enkelt att se att det är helt uppfällt. 

Tampen till vänster/mitten är tampen för att hjälpa till att dra ner centerbordet. Det går inte att dra ner centerbordet helt med denna tamp, men den hjälper till en bit på vägen om centerbordet  är lite skevt och kärvar, eller om centerbordet skall fällas ner på kryss/halvvind när det är kraft på centerbordet  i sidled från vattnet som gör det svårt för centerbordet att glida ner. 

Tampen som drar upp centerbordet går från akterkant centerbordstrumman )där den går in i centerbordstrumman) rakt fram till en linlöpare/block som är fäst i framkant på centerbordstrumman och därifrån går den ner och fäst i hålet i centerbordet. 

Tampen som drar ner centerbordet går från akterkant centerbordstrumman (där den går in i centerbordstrumman) direkt till hålet i centerbordet där den är fäst. 

Båda tamparna fäster på samma ställe/hål i centerbordet. 

På Typ 3 finns inte alltid tampen för att dra ner centerbordet. Detta för att på Typ 3 är centerbordet bara påhakat på bulten för centerbordet via ett spår i centerbordet. Det gör att om man drar hårt i tampen för att dra ner centerbordet så riskerar du att dra loss centerbordet så att det lossnar från centerbordsbulten. Dra därför försiktigt i nedhalstampen för att undvika detta. Det bästa för att undvika risken att dra loss centerbordet är att borra ett litet hål på vardera sida om spåret som centerbordet häktas på centerbordsbulten. Trä en tamp eller ståltråd mellan dessa två hål för att på så sätt binda för spåret i centerbordet, så att det inte kan lossna helt från bulten. (Lite svårt att förklara i text, men hoppas ni förstår) 


För att byta tamp är det bra att fästa de nuvarande tampen i den nya tamp som det skall bytas till, så slipper du trä igenom tampen "manuellt" i centerbordstrumman som är trång och svår att jobba i.

Om det är så att du saknar tamp att fästa i, eller något går fel så att du drar ur tampen, så kan du använda ett pinne att fästa tampe på. Ta pinnen med den påtejpade tampen på spetsen påpinnen från hålet i fram på centerbordstruman och försöka "träffa" hålet i akterkant på centerbordstrumman med änden på tampen som du tejpat fast på pinnen, dvs i hålet där tampen skall komma ut i bakkant på centerbordslådan. 

Upphalslinan får gärna vara 4 mm för att den skall vara skön att dra upp centerbordet med, men aboslut inte tjockare än så. 3 mm funkar också, men är svårare att få bra grepp runt för att dra upp centerbordet med en tunn lina. 

Nedhalslinan kan vara 3 mm, eller max 4 mm, för det krävs mindre kraft att dra ner centerbordet. Då behöver inte linan vara lika tjock för att få bra grepp att dra ner centerbordet. 

 


Tejpa först på den befintliga centerbordstampen och sedan tejpar du över den nya tampen, så att de blir en enhet när du skall byta centerbordslina. Detta så att den nya linan automatiskt kommer på samma sätt som den nuvarande linan är dragen, när du drar ur den gamla linan. Du lossar alltså den gamla linan från centerbordet och drar ut den gamla linan tills den nya påtejpade linan kommer fram. 

 


Se till att den tejpningen inte blir för tjock, så att du får igenom de tejpade tamparna i hålet i akterkanten på centerbordstrumman. 

 


På många Typ 4 båtar är det en stor inspektionslucka som på bilden. Linlöparen/blocket som tampen för upphalet för centerbordet går igenom sitter ovanför inspektionsluckan i de två fästena på insidan av centerbordstrumman. 

På Typ 3 är det oftast en mindre öppning på ca 10 cm i diameter där det sitter en "plastpuck/lock". Där är linlöparen/blocket fäst direkt i "plastpucken/locket". Se till att inte rotera denna, eftersom centebordslinan då tvinnar sig runt sig själv och ökar friktionen påtagligt. 

 


Så här ser centerbordstrumman ut inuti med en bild tagen framifrån genom inspektionsluckan. Här är centerbordet lite utdraget, annars skulle du se centerbordet och tamparnas infästning i centerbordet längst fram i centerbordsspringan. 

 

Här har man dragit fram igenom den gamla centerbordstampen som är fasttejpad med den nya blå/vita tampen. 

 


Här är en bild efter det att centerbordstampen är bytt till den nya blå/vita tampen. Här har man gjort en väldigt fin tagling för att fästa tampen i centerbordet. Här har man använt samma tamp både för upphal och nedhal av centerbordet med bara en tagling, vilket är smart. Denna tamp har två ändar, dvs ena änden används som upphal och andra änden används för nedhal. 

Oftast är det två separata tampar, en för upphal och en för nedhal. Båda tamparna fästs på samma ställe i centerbordet, så detta att fästa en tamp för båda funktionerna var smart. 

På en Typ 4 med stor inspektionslucka kan man nog byta tampen direkt in i centerbordstrumman med centerbordet helt infällt, eftersom det är så stort hål för inspektionsluckan. 

På en Typ 3 med litet hål i framkant på centerbordstrumman måste man fästa tampen/tamparna i centerbordet med centerbordet helt utfällt, dvs under båten, eller genom att ta ur centerbordet ur centerbordstrumman. Det bör gå att fästa de nya tamparna genom att vinkla fram centerbordet så mycket som möjligt för att få fram hålet i centerbordet som både upphal- och nedhaltamparna skall fästas i.

För att komma åt centerbordet på undersidan av botten i utfällt läge behöver du luta båten på sidan så att masten är horisontell. När båten ligger på sidan kan du enkelt jobba med centerbordet. Du gör det enkelt genom att välta båten i sjön och be någon hålla i masten medans du grejar med centerbordet. Du kan också binda fast masten i horisonellt läge i bryggan medans du jobbar med centerbordet. Du kan välta båten utan mast på land också självklart, men det är lite tungt att välta båten på land om du är själv. 

Det är MYCKET VIKTIGT att fästa fockfallet i fören på båten eller fäster en säkringstamp så att masten inte kan lossna ur mastfoten när du välter båten med masten uppe i vattnet. Om du inte gör det kan masten lätt åka ur mastfoten och då kommer båten att räta på sig, medan masten fortsatt är horisontell. Det är stor risk att masten då bryter sönder däcket runt masthålet. 


Det som är viktigt att tänka på när du fäster tamparna är att en knut på tamparna i centerbordet inte är för tjocka så att de "kilar fast" i centerbordsspringan när centerbordet fälls ner. Därför är det bäst  att tagla fast linorna för att slippa knutar.

Ett annat sätt är att fästa centerbordet är med en pålstek, men med ett avstånd mellan knut och centerbord via en "loop". Detta eftersom centerbordsspringan är bredare högre upp, än längre ner. Avståndet mellan knut och hålet i centerbordet får dock inte vara för långt, för då tar knuten i linlöparen/blocket när centerbordet hissas upp och centerbordet kan inte hissas upp hela vägen. Kolla därför avståndet mellan hålet i centerbordet och linlöparen/blocket så att inte "loppen" i pålsteken är längre än det avståndet för att kunna hissa upp centerbordet utan att knuten fastnar i linlöparen/blocket. 

Slutsats, tagla linan är bästa lösningen för att den inte riskerar att fastna i centerbordsspringan. 

 


När du bytt tamparna för centerbordet är det bra om du gör fyra tuschmarkeringar i olika färger på upphalstampen:

- En när centerbordet är helt uppfällt, så du enkelt ser när den är uppfälld. Detta så att du inte riskerar att skada centerbordet i tron att det är helt uppfällt, när det inte är uppfällt helt. 
- Nästa är när centerbordet är i lite nedfällt för att länsläge. Då skal ca 40 cm av centerbordet vara nere, mätt vertikalt från botten på båten. 
- Tredje läget är när centerbordet är halvägs nere, dvs ett bra läge för halvvindssegling. 
- Sista läget är när centerbordet är helt ner, dvs helt vertikalt, eller lutar bakåt upp till 10 grader. Här är bäst att förutom en markering även göra en knut på centerbordslinan som reglerar hur långt ner centerbordet kan komma. Stoppknuten gör att centerbordet inte kan komma längre ner än vad knuten tillåter. Med knuten ser du enkelt om centerbordet är helt nere. 

Om du lutar centerbordet ca 10 grader bakåt så blir belastningen på centerbordet lite mindre i och med mer gods av centerbordet inne i centerbordstrumman. Det skall göra risken för att böja centerbordet mindre samt minska risken för sprickor i hålet på centerbordet runt centerbordsbulten. Se mer om centerbordets lutning genom att klicka på denna PDF-länk  Centerbordets lutning (samma PDF som i ingressen till denna artikel).  Vissa seglar med centerbordet rakt ner och andra lutar centerbordet upp till 10 grader bakåt.  

 

För att komma åt centerbordet på undersidan av botten och markera dessa lägen med utfällt centerbord behöver du luta båten på sidan så att masten är horisontell. När båten ligger på sidan kan du enkelt jobba med centerbordet. Du gör det enkelt genom att välta båten i sjön och be någon hålla i masten medans du grejar med centerbordet. Du kan också binda fast masten i horisonellt läge i bryggan medans du jobbar med centerbordet. Du kan välta båten utan mast på land också självklart, men det är lite tungt att välta båten på land om du är själv. 

Det är MYCKET VIKTIGT att fästa fockfallet i fören på båten eller fäster en säkringstamp så att masten inte kan lossna ur mastfoten när du välter båten med masten uppe i vattnet. Om du inte gör det kan masten lätt åka ur mastfoten och då kommer båten att räta på sig, medan masten fortsatt är horisontell. Det är stor risk att masten då bryter sönder däcket runt masthålet. 

Vill du se en video som förklarar ytterligare kring centerbordet och tamparna för centerbordet klicka på denna länk CENTERBORDSVIDEO som går till Trissjolleförbundets Youtubekanal. 

 

Bilder på centerbordet, samt hur centerbordsbulten på en Typ 4 ser ut 

Anders Bergius har skickat in några centerbordsbilder från renoveringen av en typ 4. Bulten nås ganska enkelt från inspektionsluckan i förkant lådan. Det var god hjälp att veta att nycklarna var 9/16. Används 15 mm så är det viktigt att det är 6-kants för att de inte ska snurra och förstöra skallen. 9/16 är eg 14,29 mm.

Min fundering är bronsbussningen. Diameter är mindre är hålet i centerbordet, vilket gör att det är bulten på cirka 10 mm som kanat runt i det stora hålet i centerbordet. Kanske har det en gång varit en gummivulkning, någon som vet mer?


Bilden visar hur båda upphalstamp och nedhalstamp fästs i samma hål på center bordet. Tamparna är splitsade för att inte ha en knop som kan kila fast i centerbordstrumman. När du byter så använd 4 mm tamp, så kan du tagla tamparna istället för splitsa. 


Bussningen skall vara på insidan och brickorna på utsidan, så blir det tätt så länge ytan är jämn.


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post