SM 2020

  Turist i Linköping
  SM program
  Juniorklassmästerskap
  Praktisk info SM
  Anmälan
  Anmälda
  Inbjudan SM+JKLM
  Inbjudan Sprint
  Resultat
  Karta
  Boka boende
  Träningsläger 30 juli
  Regelkurs 30 juli
  Trissjolle Sprint
  Covid-19 info
  Säkerhetskontroll
  Mätbrev
  Årsmöte
  Licens för att segla SM
  Kontakt
  

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte lördag 1 augusti, Linköping

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte lördag 1 augusti för verksamhetsåret 1 juni 2019 – 31 maj 2020.  

Årsmötet kommer äga rum lördag 1 augusti i samband med SM i Trissjolle. Mötet kommer hållas efter SM-seglarnas slut den dagen. Tidpunkt och plats kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in efter dagens seglingar.

Fullständig kallelse och dagordning visas nedan. Där kan du läsa den fullständiga kallelsen, dagordningen, bokslut och budget och nuvarande styrelsemedlemmar. 

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande Karl-Åke Ragnarsson på telefon 070-587 14 94.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.
 

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte lördag 1 augusti, Linköping

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte lördag 1 augusti för verksamhetsåret 1 juni 2019 – 31 maj 2020.  

Årsmötet kommer äga rum lördag 1 augusti i samband med SM i Trissjolle. Mötet kommer hållas efter SM-seglarnas slut den dagen. Tidpunkt och plats kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in efter dagens seglingar.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

 5. Val av sekreterare för årsmötet

 6. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 7. Val av två rösträknare 

 8. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande enligt § 7

 13. Val av 1-4 styrelseledamöter och upp till två suppleanter enligt § 7

 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 12

 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.

 16. Ärenden som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

 17. Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna

 18. Fastställande av budget för verksamhetsåret och årsavgift

 19. Övriga frågor

 20. Årsmötets avslutande

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande Karl-Åke Ragnarsson på telefon 070-587 14 94.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.


Ordförande väljs i Trissjolleförbundet på ett år, nuvarnade ordförande är 

 • Karl-Åke Ragnarsson

Ledamöter vars tvåårsmandat går ut i samband med årsmötet är följande:

 • Carl Axel Ridderstad
 • Peter Löfgren
 • Josefine Stadig
 • Håkan Ros 

Ledamöter som har ett år kvar på mandatet, dvs valdes under årsmötet år 2018 på två år:

 • Martin Due

Suppleanter, vars mandat är ett år och går ut i samband med åtsmötet:

 • Joachim Stadig 

Revisorer och revisorssuppleant, vars mandat är ett år och går ut i samband med årsmötet. 

 • Per Wester, revisor
 • ​Carl Henril Ridderstad, revisor  
 • Hans Enström, revisorssuppleant

Valberedning 

 • Anders Olofsson

 

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2019/2020 

Förslag till budget verksamhetsåret 2020/2021

 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 


  Senaste till salu:
  14 Aug Trissjolle S2120…

  Senaste köpes:
  02 Sep Trissjolle i bra ski…

  Senaste inlägg:
  19 Sep Det bästa forumet fö…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Karl Åke Ragnarsson • 070-587 14 94 •  Skicka e-post